Skarbnik Województwa Pomorskiego 

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 576
fax 58 32 68 579
e-mail: df@pomorskie.eu
 

 

 

Henryk Halmann

Sekretariat: tel. 58 32 61 576
fax 58 32 61 579ZADANIA:
1) nadzoruje pracę Departamentu Finansów;
2) dokonuje okresowych analiz budżetu województwa i na bieżąco informuje zarząd o przebiegu jego wykonania;
3) uczestniczy w pracach oraz obradach sejmiku i zarządu z głosem doradczym;
4) dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych, z których wynika zobowiązanie pieniężne chyba, że do wykonania tej czynności upoważnił dyrektora departamentu lub jego zastępcę;
5) odpowiada za prawidłowość rachunkowości budżetu województwa i urzędu, jako jednostki budżetowej.
 

Liczba odwiedzin : 2174
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-02-19 11:05:39
Czas publikacji: 2015-04-29 13:33:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak