Sekretariat Zarządu 

 

Kontakt:
tel. 58 32-68-555,
fax 58 32-68-556,
e-mail: zarzad@pomorskie.eu

 

ZADANIA
Sekretariat Zarządu prowadzi obsługę merytoryczną i kancelaryjną członków zarządu, w szczególności:
 
1) przyjmuje korespondencję, przedstawia propozycję załatwienia sprawy;
2) przygotowuje skompletowane (z zakresu kompetencji członka zarządu) materiały pod obrady zarządu;
3) współpracuje z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w zakresie spraw objętych nadzorem członka zarządu;
4) przygotowuje projekty wystąpień członka zarządu;
5) ustala i prowadzi kalendarz spotkań;
6) uczestniczy w spotkaniach zgodnie z dyspozycją członka zarządu.
 

Liczba odwiedzin : 2218
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 10:55:43
Czas publikacji: 2015-04-29 13:39:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak