Departament Kultury 

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 280
fax 58 32 68 283
e-mail: dk@pomorskie.eu
 

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Władysław Zawistowski
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KULTURY
Beata Jaworowska
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 280
fax 58 32 68 283
e-mail: dk@pomorskie.eu
 
Adres:
ul. Długi Targ 8-10,
80-828 Gdańsk
 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
ZADANIA:
Departament w szczególności:
 
1) opracowuje oraz realizuje politykę kulturalną województwa w oparciu o dokumenty strategiczne oraz programowe;
2) wykonuje zadania organizatora wobec instytucji kultury podległych województwu;
3) prowadzi zadania z zakresu promocji kultury i dziedzictwa kulturowego;
4) prowadzi mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kulturowego;
5) wykonuje zadania - związane z ochroną zabytków, sprawowaniem opieki nad dziedzictwem kulturowym i zabytkami oraz współpracuje z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
6) współpracuje z instytucjami kultury, stowarzyszeniami kulturalnymi i naukowymi, z twórcami kultury, z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, strukturami szkolnictwa artystycznego regionu oraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
7) przygotowuje i gromadzi dokumentację dotyczącą Fundacji Centrum Solidarności oraz Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, a także współpracuje z tymi podmiotami w zakresie realizacji polityki kulturalnej województwa;
8) realizuje projekty w obszarze kultury związane z prowadzoną przez województwo współpracą międzynarodową oraz współpracuje w tym zakresie z instytucjami kultury oraz innymi podmiotami;
9) współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie pozyskiwania środków finansowych, w szczególności w ramach programów pomocowych;
10) analizuje i monitoruje zjawiska zachodzące w dziedzinie kultury;
11) przygotowuje projekt opinii dla zarządu województwa w sprawie wniosku gminy o ustalenie dodatkowej nazwy dla obiektu fizjograficznego w języku kaszubskim;
12) planuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie i realizację zadań obronnych w
jednostkach wskazanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.
 
 

Liczba odwiedzin : 7109
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 09:43:45
Czas publikacji: 2017-06-22 09:18:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak