Kancelaria sejmiku 

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 736,
faks 58 32 68 739
e-mail: sejmik@pomorskie.eu

 

Dyrektor Kancelarii Sejmiku

Łukasz Grzędzicki

Sekretariat Przewodniczącego SWP

Katarzyna Belzyt

tel. 58 32 68 736,
faks 58 32 68 739
e-mail: sejmik@pomorskie.eu

 

Sekretariat Kancelarii Sejmiku

Katarzyna Belzyt

tel. 58 32 68 736,
faks 58 32 68 739
e-mail: sejmik@pomorskie.eu

SEKRETARZE:

Małgorzata Polakiewicz

tel. 58 32 68 744

Sekretarz:

Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego;

 

Michał Szczupaczyński

tel. 58 32 68 705

Asystent Marszałka

 

Aleksandra Burlińska

tel. 58 32 68 744

Sekretarz:

Komisji Rewizyjnej;

Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego;

Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej;

 

Rafał Klawikowski

tel. 58 32 68 746

Sekretarz:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny;

Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej;

 

Barbara Grosz-Glich

tel. 58 32 68 746

Sekretarz:

Komisji Budżetu i Finansów;

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 

Magdalena Kuropatwińska

tel. 58 32 68 746

Sekretarz:

Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu;

Komisji Ochrony Środowiska;

ZADANIA

Kancelaria Sejmiku w szczególności:

 1. prowadzi:
  a) całość spraw związanych z obsługą organizacyjną i techniczną sejmiku, jego komisji oraz klubów;
  b) rejestry i zbiory protokołów i uchwał;
  c) rejestry i zbiory uchwał i porozumień skierowanych przez KS do publikacji w dzienniku wojewódzkim;
  d) rejestr krajowych i zagranicznych delegacji służbowych radnych;
  e) zestawienie wysokości miesięcznych diet przysługującym radnym z tytułu uczestnictwa w pracach sejmiku oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
 2. opracowuje i gromadzi akty prawne i dokumenty dotyczące pracy sejmiku i jego komisji, a także gromadzi ekspertyzy wykonane z inicjatywy sejmiku albo komisji;
 3. przygotowuje dla marszałka podjęte przez sejmik uchwały w celu przekazania ich organom nadzoru;
 4. udostępnia zainteresowanym protokoły i uchwały z posiedzeń sesji sejmiku i komisji oraz uchwały.

Struktura Kancelarii Sejmiku

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1514
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 13:06:22
Czas publikacji: 2017-06-22 09:30:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak