Biuro Prasowe 

 

Kontakt:
tel: 58 32 68 539,
fax 58 32 68 535,
e-mail: prasa@pomorskie.eu

 

BIURO PRASOWE

fax (58) 32 68 535,
e-mail: prasa@pomorskie.eu
 
RZECZNIK PRASOWY
Małgorzata Pisarewicz
tel. (58) 32 68 536,
e-mail: m.pisarewicz@pomorskie.eu
 
Magdalena Ledwoń
tel. (58) 32 68 539,
e-mail: m.ledwon@pomorskie.eu
 
Sławomir Lewandowski
tel. (58) 32 68 539,
e-mail: s.lewandowski@pomorskie.eu
Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27

 

ZADANIA:

1) realizuje politykę informacyjną województwa;
2) monitoruje przepływ informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu oraz zarządza planowanymi przez nie wydarzeniami z udziałem mediów;
3) buduje medialny wizerunek województwa;
4) koordynuje współpracę pomiędzy województwem a środkami masowego przekazu;
5) odpowiada na krytykę prasową;
6) współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu odpowiedzialnymi za informowanie o dostępności funduszy Unii Europejskiej i popularyzację problematyki unijnej;
7) redaguje Magazyn Samorządu „Pomorskie”;
8) zarządza bazami danych: archiwum fotograficznym, centrum dokumentacji prasowej i audiowizualnej oraz katalogiem mediów województwa;
9) zapewnia bieżącą obsługę redakcyjną strony internetowej urzędu;
10) zapewnia obsługę fotograficzną ważnych wydarzeń organizowanych przez województwo;
11) opiniuje pod względem merytorycznym i redakcyjnym publikacje drukowane oraz elektroniczne wydawane przez komórki organizacyjne urzędu;
12) współpracuje z DTP przy przygotowywaniu publikacji, materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych województwa, w tym dotyczących informacji i promocji PO KL, RPO WP.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1761
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 13:26:07
Czas publikacji: 2017-04-26 09:18:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak