Biuro Rzecznika Prasowego 

 

Kontakt:
tel: 58 32 68 539,
fax 58 32 68 535,
e-mail: prasa@pomorskie.eu

 

BIURO RZECZNIKA PRASOWEGO

fax (58) 32 68 535,
e-mail: prasa@pomorskie.eu
 
RZECZNIK PRASOWY
Michał Piotrowski
58 32 68 539
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27

 

ZADANIA:

 1. realizuje politykę informacyjną województwa;
 2. monitoruje przepływ informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu oraz zarządza planowanymi przez nie wydarzeniami z udziałem mediów;
 3. buduje medialny wizerunek województwa;
 4. koordynuje współpracę pomiędzy województwem a środkami masowego przekazu;
 5. odpowiada na krytykę prasową;
 6. współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu odpowiedzialnymi za informowanie o dostępności funduszy Unii Europejskiej i popularyzację problematyki unijnej;
 7. redaguje Magazyn Samorządu „Pomorskie”;
 8. zarządza bazami danych: archiwum fotograficznym, centrum dokumentacji prasowej i audiowizualnej oraz katalogiem mediów województwa;
 9. zapewnia bieżącą obsługę redakcyjną strony internetowej urzędu;
 10. zapewnia obsługę fotograficzną ważnych wydarzeń organizowanych przez województwo;
 11. opiniuje pod względem merytorycznym i redakcyjnym publikacje drukowane oraz elektroniczne wydawane przez komórki organizacyjne urzędu;
 12. współpracuje z DTP przy przygotowywaniu publikacji, materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych województwa, w tym dotyczących informacji i promocji PO KL, RPO WP.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2226
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 13:26:07
Czas publikacji: 2017-10-30 11:18:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak