Biuro Współpracy Zagranicznej 

 

 

Kierownik Biura
Krystyna Wróblewska
e-mail:k.wroblewska@pomorskie.eu

Zadania:

1) realizuje priorytety współpracy międzynarodowej województwa oraz sporządza sprawozdania o osiągniętych efektach;
2) przygotowuje projekty porozumień współpracy międzynarodowej oraz odpowiada za ich realizację;
3) koordynuje współpracę z regionami partnerskimi za granicą;
4) współpracuje z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi regiony oraz realizuje zadania wynikające z członkostwa województwa w tych organizacjach;
5) współpracuje z innymi województwami w sprawach określonych priorytetami współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej;
6) koordynuje służbowe delegacje zagraniczne pracowników urzędu.

 

Liczba odwiedzin : 994
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-05-09 14:44:59
Czas publikacji: 2016-05-09 14:44:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak