Biuro Integracji Transportu 

 

 

Kierownik Biura
Krzysztof Rudziński
Tel: 58 326 82 37
e-mail:k.rudzinski@pomorskie.eu

Zadania: projektuje model i wdraża system zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa, w tym w szczególności:
1) opracowuje i rekomenduje model integracji publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa,
2) opracowuje rekomendacje do aktualizacji planu transportowego województwa,
3) opracowuje model jednolitego biletu w publicznym transporcie zbiorowym województwa,
4) uzgadnia model jednolitego biletu w publicznym transporcie zbiorowym województwa z interesariuszami projektu,
5) opracowuje oraz wdraża system dystrybucji jednolitego biletu w publicznym transporcie zbiorowym dla województwa,
6) opracowuje oraz wdraża system informacji pasażerskiej w publicznym transporcie zbiorowym dla województwa,
7) opracowuje model zarządzania dystrybucją jednolitego biletu i informacją pasażerską.

 

Liczba odwiedzin : 552
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-12-23 14:35:05
Czas publikacji: 2016-12-23 14:35:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak