Biuro Integracji Transportu 

 

 

 

Zadania: projektuje model i wdraża system zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa, w tym w szczególności:

  1. opracowuje i rekomenduje model integracji publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa, 
  2. opracowuje rekomendacje do aktualizacji planu transportowego województwa, 
  3. opracowuje model jednolitego biletu w publicznym transporcie zbiorowym województwa, 
  4. uzgadnia model jednolitego biletu w publicznym transporcie zbiorowym województwa z interesariuszami projektu, 
  5. opracowuje oraz wdraża system dystrybucji jednolitego biletu w publicznym transporcie zbiorowym dla województwa, 
  6. opracowuje oraz wdraża system informacji pasażerskiej w publicznym transporcie zbiorowym dla województwa, 
  7. opracowuje model zarządzania dystrybucją jednolitego biletu i informacją pasażerską.
 

Liczba odwiedzin : 786
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-12-23 14:35:05
Czas publikacji: 2017-08-01 09:18:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak