Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-22 15:23:38 2017 / w sprawie powołania Pomorskiej Rady Inwestycyjnej do spraw Instrumentów Zwrotnych i zatwierdzenia Regulaminu jej działania. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2017-08-22 15:03:53 2017 / w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS” i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2017-08-22 14:38:14 Oferty pracy / Oferty pracy 2017 Karol Graczyk Edycja artykułu
2017-08-22 13:07:28 Oferty pracy / Oferty pracy 2017 Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2017-08-22 13:06:26 Oferty pracy / Oferta 70/17 Przemysław Marczewski Publikacja artykułu
2017-08-22 10:20:30 Materiały na sesje / Projekty uchwał i materiały na sesje Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2017-08-22 09:15:00 Kalendarz prac sejmiku / Kalendarz prac sejmiku Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2017-08-21 15:11:09 Kalendarz prac sejmiku / Kalendarz prac sejmiku Karol Graczyk Edycja artykułu
2017-08-21 14:47:20 Zamówienia publiczne / 32/17 Edycja artykułu
2017-08-21 14:38:20 Oferty pracy / Oferty pracy 2017 Karol Graczyk Edycja artykułu