Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 6/17

Komunikatu o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

2017-01-23 11:45:42
Ogłoszenie 5/17

Komunikat o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

2017-01-23 11:42:22
Ogłoszenie 4/17

Informujemy, że Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 41/204/17 z dnia 10 stycznia 2017 roku rozstrzygnął o przyznaniu stypendiów sportowych na okres od 1 lutego do 30 listopada 2017 roku. 

2017-01-18 10:10:45
Ogłoszenie 3/17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017”

2017-01-17 15:05:09
Ogłoszenie 2/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań
publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji

2017-01-16 07:23:34
Ogłoszenie 1/17

Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

2017-01-02 10:13:59