Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 38/17

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu  pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” na rok szkolny 2017/2018.

2017-08-16 13:14:52
Ogłoszenie 37/17

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018". 

2017-08-09 09:23:30
Ogłoszenie 36/17

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 803/250/17 z dnia 11 lipca 2017 r., otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”.

2017-07-11 12:43:42
Ogłoszenie 35/17

KONSULTACJE REGIONALNEGO PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

2017-07-07 08:16:37
Ogłoszenie 34/17

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiegoogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego,  finansowanych ze środków samorządu województwa pomorskiego.

2017-06-27 07:21:30
Ogłoszenie 33/17

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 na rok szkolny 2017/2018

2017-06-27 07:21:16
Ogłoszenie 30/17

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Województwa Pomorskiego

20.06.2017 - aktualizacja - informacja o wyniku

2017-06-21 11:46:41
Ogłoszenie 32/17

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 30 maja 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu: Wydawanie Gazety Literackiej „Migotania” złożona przez Fundację Światło Literatury z siedzibą w Gdańsku.

2017-06-06 11:42:43
Ogłoszenie 31/17

Zarzad Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”

2017-05-30 13:26:27
Ogłoszenie 29/17

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych 

2017-05-26 14:03:26