Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 43/17

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025.
2017-10-18 10:31:33
Ogłoszenie 42/17

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Województwa Pomorskiego.

2017-10-16 09:14:08
Ogłoszenie 41/17

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2017/2018

2017-10-04 09:39:30
Ogłoszenie 40/17

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych stanowiących własność Województwa Pomorskiego.

2017-09-05 15:15:01
Ogłoszenie 39/17

Województwo Pomorskie zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie narzędzi diagnostycznych z matematyki, fizyki i informatyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych na potrzeby projektu pn.: „Zdolni z Pomorza”.

2017-09-05 09:15:12
Ogłoszenie 38/17

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu  pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” na rok szkolny 2017/2018.

2017-08-16 13:14:52
Ogłoszenie 37/17

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018". 

2017-08-09 09:23:30
Ogłoszenie 36/17

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 803/250/17 z dnia 11 lipca 2017 r., otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”.

2017-07-11 12:43:42
Ogłoszenie 35/17

KONSULTACJE REGIONALNEGO PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

2017-07-07 08:16:37
Ogłoszenie 34/17

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiegoogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego,  finansowanych ze środków samorządu województwa pomorskiego.

2017-06-27 07:21:30