Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 9/17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2017"

2017-02-06 14:48:09
Ogłoszenie 10/17

XII Edycja Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

2017-02-03 10:36:06
Ogłoszenie 8/17

Informacja o konsultacjach w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla części leżącej na terenie województwa pomorskiego

2017-02-01 13:56:31
Ogłoszenie 2/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań
publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji

2017-02-01 13:39:10
Ogłoszenie 7/17

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że: uchwałą nr 321/XXX/16Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku przyjęty został Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. 

2017-01-30 07:20:23
Ogłoszenie 6/17

Komunikatu o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

2017-01-23 11:45:42
Ogłoszenie 5/17

Komunikat o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

2017-01-23 11:42:22
Ogłoszenie 4/17

Informujemy, że Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 41/204/17 z dnia 10 stycznia 2017 roku rozstrzygnął o przyznaniu stypendiów sportowych na okres od 1 lutego do 30 listopada 2017 roku. 

2017-01-18 10:10:45
Ogłoszenie 3/17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017”

2017-01-17 15:05:09
Ogłoszenie 1/17

Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

2017-01-02 10:13:59