Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
51/15

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż ergonomicznych krzeseł biurowych

2015-10-15 2015-10-23
56/15

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. euro na wykonanie druku materiałów promocyjno- reklamowych na potrzeby uczestnictwa w targach branżowych, seminariach, konferencjach, eventach promujących przedsięwzięcie „Rewitalizacja planowanego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa, Zalew Wiślany)”

 

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 2 LISTOPADA 2015

2015-10-20 2015-11-02
47/15

Przetarg na pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy (wyłącznie Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne i Działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki) oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (wyłącznie Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2015-08-26 2015-10-06
50/15

Przetarg na dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Zmiana terminu składania ofert na dzień 29 września 2015, godz. 12:30

2015-08-13 2015-09-29
49/15

Przetarg na wykonanie adaptacji budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku na funkcję administracyjno – biurową

2015-08-13 2015-08-28
52/15

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 207 tys. euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

2015-09-15
48/15

Przetarg na wykonanie kampanii promocyjnej funduszy europejskich w województwie pomorskim pod hasłem „Zmieniamy Pomorskie 2015”.

2015-08-25 2015-09-02
45/15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości nie przekraczającej równowartości 207 000 Euro na Współorganizację 40 Festiwalu Filmowego w Gdyni.

2015-09-04 2015-09-04
44/15

Przetarg na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Wykonanie adaptacji budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku na funkcję administracyjno - biurową

2015-07-07 2015-07-15
46/15

postępowanie na dostawę fabrycznie nowych samochodów osobowych

2015-07-21 2015-07-29