Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
68/15

postępowanie na: świadczenie obsługi prawnej

2015-12-22 2015-12-30
55/15

Przetarg nieograniczony prowadzony w procedurze o wartości powyżej 207 tys. EURO na wykonanie modernizacji jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57 będącego własnością Województwa Pomorskiego

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015

2015-11-05 2015-12-29
54/15

przetarg nieograniczony prowadzony w procedurze o wartości powyżej 207 tys. EURO na świadczenie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości, stanowiących własność Województwa Pomorskiego

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 10 GRUDNIA 2015

2015-10-27 2015-12-10
63/15

Przetarg na dostawę dwóch sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. 

2015-11-10 2015-12-22
72/15

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.)  na sukcesywne świadczenie usług cateringowych

2015-12-17 2015-12-17
62/15

Postępowanie w  trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych i papierniczych 

2015-12-16 2015-12-16
64/15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przedłużenie usług opieki technicznej w zakresie eksploatacji systemu Intradok

2015-12-15 2015-12-15
69/15

Promocja Województwa Pomorskiego w związku z realizacją filmu „Kamerdyner”

2015-12-14 2015-12-14
71/15

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywne świadczenie usług cateringowych.

2015-12-10 2015-12-10
65/15

Przetarg na zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej. 

Zmiana terminu składania ofert na 26 listopada 2015.

2015-11-17 2015-11-26