Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
43/15

Przetarg na wykonanie adaptacji budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku na funkcję administracyjno – biurową

2015-06-02 2015-06-25
41/15

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego sprzetu komputerowego.

 

2015-06-16 2015-07-01
42/15

Przetarg na świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

2015-06-11 2015-07-13
36/15

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2015-05-22
40/15

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. EURO na świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla  pracowników  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie kart imiennych.

2015-06-16 2015-06-24
39/15

przetarg  na wykonanie osuszania oraz izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych piwnic, wymiany studzienek okiennych, naprawy cokołu i remontu kanalizacji deszczowej  w budynku  przy ul. Okopowej nr 19 w Gdańsku

2015-05-27 2015-06-11
35/15

Przetarg na o udzielenie zamówienia na wykonanie prac remontowych korytarzy i wiaty śmietnikowej

2015-05-26 2015-06-11
38/15

Przetarg na dzierżawę centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

2015-06-02 2015-06-12
28/15

przetarg na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego

2015-04-14 2015-05-25
26/15

przetarg na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Identyfikacja potrzeb i barier w zakresie rozwoju usług społecznych na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kontekście wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

2015-04-21 2015-05-05