Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
12/15

przetarg na wykonanie opracowania pt.: „Koncepcja oznakowania tras rowerowych  w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i  „Wiślana Trasa Rowerowa” (R-9)”.

2015-03-26 2015-04-09
27/15

przetarg na świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych

2015-03-26 2015-04-03
22/15

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. EURO na wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych

 

2015-03-26 2015-04-07
24/15

informacja o unieważnieniu zapytania o cenę na dostawę tonerów do kserokopiarek Kyocera Mita i Mita

2015-04-14 2015-04-14
16/15

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. EURO na opracowanie dzieła pn. Analiza wykonalności przedsięwzięcia Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013  (z dnia 18 grudnia 2014 r.) w zakresie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji następujących przedsięwzięć strategicznych, zidentyfikowanych w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny (Konkurs nr 6.1._2) 

 

 

2015-03-05 2015-03-18
23/15

przetarg na najem 4 samochodów osobowych

2015-03-19 2015-03-27
17/15

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. EURO na wykonanie dzieła pn. Koncepcja oznakowania pomorskich szlaków kajakowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kajakiem przez Pomorze”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013  (z dnia 18 grudnia 2014 r.) w zakresie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji następujących przedsięwzięć strategicznych, zidentyfikowanych w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny (Konkurs nr 6.1._2),

2015-03-05 2015-03-16
18/15

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę tonerów do kserokopiarek Kyocera Mita i Mita.

2015-03-24 2015-03-24
19/15

przetarg na najem 4 samochodów osobowych

2015-03-05 2015-03-16
6/15

6/15 - przetarg na opracowanie 16 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10K dla wybranego obszaru województwa pomorskiego

2015-02-10 2015-02-26