Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
48/15

Przetarg na wykonanie kampanii promocyjnej funduszy europejskich w województwie pomorskim pod hasłem „Zmieniamy Pomorskie 2015”.

2015-08-25 2015-09-02
45/15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości nie przekraczającej równowartości 207 000 Euro na Współorganizację 40 Festiwalu Filmowego w Gdyni.

2015-09-04 2015-09-04
44/15

Przetarg na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Wykonanie adaptacji budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku na funkcję administracyjno - biurową

2015-07-07 2015-07-15
46/15

postępowanie na dostawę fabrycznie nowych samochodów osobowych

2015-07-21 2015-07-29
43/15

Przetarg na wykonanie adaptacji budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku na funkcję administracyjno – biurową

2015-06-02 2015-06-25
41/15

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego sprzetu komputerowego.

 

2015-06-16 2015-07-01
42/15

Przetarg na świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

2015-06-11 2015-07-13
36/15

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2015-05-22
40/15

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. EURO na świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla  pracowników  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie kart imiennych.

2015-06-16 2015-06-24
39/15

przetarg  na wykonanie osuszania oraz izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych piwnic, wymiany studzienek okiennych, naprawy cokołu i remontu kanalizacji deszczowej  w budynku  przy ul. Okopowej nr 19 w Gdańsku

2015-05-27 2015-06-11