Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
34/15

przetarg na wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja obiektów stanowiących własność Województwa Pomorskiego ”

2015-05-14 2015-05-22
29/15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie 6 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10k dla wybranego obszaru województwa pomorskiego”

2015-05-25 2015-05-25
20/15

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. EURO na wykonanie dzieła pn. Koncepcja budowy Systemu Informacji Kajakowej, dofinansowanego w ramach realizacji projektu pn. Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej z Regionalnego Programu

2015-04-09 2015-04-21
32/15

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. EURO na wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych

2015-04-16 2015-04-24
25/15

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. EURO na wykonanie dzieła pn. Strategia kreacji i promocji marki dla oferty turystycznej Pętli Żuławskiej                     i Zatoki Gdańskiej

2015-03-26 2015-04-03
33/15

Informacja o wyniku zapytania o cenę na sukcesywne świadczenie usług cateringowych

2015-05-05 2015-05-05
30/15

przetarg na wykonanie usług drukarskich

2015-04-08 2015-04-16
13/15

przetarg na koncepcję zagospodarowania rowerowych miejsc postojowych, w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i  Wiślana Trasa Rowerowa  (R-9)w województwie pomorskim.

2015-03-26 2015-04-13
21/15

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. EURO na wykonanie dzieła pn. „Strategia promocji marki Kajakiem przez Pomorze”, dofinansowanego w ramach realizacji projektu pn. Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze" - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013

2015-03-26 2015-04-08
31/15

Informacja o wyniku zapytania o cenę na dostawę tonerów do kserokopiarek Kyocera Mita i Mita

2015-04-21 2015-04-21