Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
34/16

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia na: Współorganizację 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni w dniach 19-24 września 2016 roku

2016-10-11 2016-10-11
36/16

ogłoszenie o zamówieniu na : Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

2016-08-16 2016-09-29
31/16

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zorganizowanie obozu naukowego dla 30 wyróżnionych stypendystów projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017”.

2016-07-26 2016-08-10
26/16

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na Zakup aktualizacji oprogramowania ArcGIS do wersji 10.4

2016-08-17 2016-08-17
29/16

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlanego nowego zjazdu od strony zachodniej budynku przy ul.  Augustyńskiego 1 w Gdańsku

2016-08-09 2016-08-09
30/16

przetarg na: dostawę i montaż 51 sztuk defibrylatorów wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz nagraniem filmu instruktażowego

2016-07-13 2016-07-25
12/16

Usługi kompleksowego zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

2016-04-20 2016-05-16
27/16

Dostawa tonerów do kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

2016-06-17 2016-06-27
25/16

przetarg na: wykonanie usług drukarskich

2016-07-01 2016-07-11
24/16

przetarg na: opracowanie 12 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10K dla wybranego obszaru województwa pomorskiego

2016-06-15 2016-06-23