Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
23/16

Przetarg nieograniczony prowadzony w procedurze o wartości poniżej 209 tys. EURO na opracowanie warunków technicznych dla kolejowych pojazdów szynowych o napędzie  elektrycznym i spalinowym

2016-06-14 2016-06-28
10/16

 postępowanie na świadczenie Usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego” – pakiet nr 1

2016-03-30 2016-05-05
16/16

Przetarg nieograniczony prowadzony w procedurze o wartości powyżej 209 tys. EURO na wykonanie naprawy rewizyjnej z modernizacją czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, będących własnością Województwa Pomorskiego 

2016-04-19 2016-05-25
21/16

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Zmiana terminu składania ofert na 2 czerwca 2016

2016-04-15 2016-06-02
2/16

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług wspierających Zamawiającego w przygotowaniu, zarządzaniu, obsłudze i realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie”.

Zmiana terminu składania ofert do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godz. 13.00

2016-02-11 2016-04-11
20/16

przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego”
– pakiet nr 1

Zmiana terminu składania ofert na dzień 13 maja 2016

2016-04-14 2016-05-13
11/16

przetarg na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego

 

Zmiana terminu składania ofert na dzień 24 maja 2016

2016-04-14 2016-05-24
8/16

przetarg na ocenę wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 na realizację Strategii Europa 2020

2016-04-12 2016-04-28
22/16

zamówienie w trybie z wolnej reki na: usługi związane z obsługą organizacji XVI Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry - SOPOT 2016

2016-05-27 2016-05-27
5/16

Przetarg na opracowanie 20 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10K dla wybranego obszaru województwa pomorskiego

2016-04-06 2016-04-19