Kalendarz prac sejmiku 

 

 

 

Harmonogram posiedzeń Komisji:

 

23 października 2017 r. (poniedziałek)

9:00 – Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, sala Herbowa

11:15 – Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu, sala Herbowa

13:15 – Komisja Ochrony Środowiska, sala Herbowa

25 października 2017 r. (środa)

11:00 – wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny z Komisją Budżetu i Finansów oraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego , sala Herbowa

30 października 2017 r. (poniedziałek)

9:15 – Komisja Rewizyjna, sala Herbowa

9.30 – Komisja Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej, sala Herbowa

11:00 – Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego, Sala im. Lecha Bądkowskiego

 

Zaproszenia na komisje

 


Liczba odwiedzin : 7367
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-08-30 11:26:36
Czas publikacji: 2017-10-18 11:41:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak