Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 325/2017 danych o wniosku firmy ECO-ABC Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 7, 97 - 400 Bełchatów o wprowadzenie zmian do  pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie Szpitale Tczewskie Spółka akcyjna ul.30-Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

2017-04-12 14:54:14
Obwieszczenie z dnia 21 marca 2017

w sprawie zatwierdzenia": „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla inwestycji Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastruktur ą towarzyszącą Szczecin – Gdańsk Etap VI Reszki – Wiczlino”

2017-03-27 07:26:28
Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2017

Obwieszczenie w sprawie „Projeku robót geologicznych w celu opracowania dokumentacji geologiczno – inży-nierskiej dla potrzeb ochrony wybranych obszarów polskiej strefy brzegowej od km 89 do km 94 brzegu morskiego - klif gdyński na odcinku Oksywie – Babie Doły (klif Oksywski)”

2017-02-22 09:40:58
Obwieszczenie z dnia 20 lutego 2017

Marzszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia:„Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla inwestycji Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastruktur ą towarzyszącą Szczecin – Gdańsk Etap VI Reszki – Wiczlino”

2017-02-20 11:17:38
Obwieszczenie z dnia 3 lutego 2017

W sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich projektowanych słupów linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, na terenie gmin Kępice, Kobylnica, Słupsk, województwo pomorskie”.

2017-02-03 10:59:32
Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych w celu opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla potrzeb ochrony wybranych obszarów polskiej strefy brzegowej  od km 89 do km 94 brzegu morskiego - klif gdyński na odcinku Oksywie – Babie Doły (klif Oksywski)”

 

2017-01-31 09:25:12
Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości  informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 001076/2016 danych o wniosku Eco Point Sp. z o.o. Sp. K., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Nawratela w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:
b) obróbki fizyczno-chemicznej,
c) sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a, b oraz d–k i pkt 2,
j) powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju
zlokalizowanej  w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1. 

2017-01-23 10:05:18
Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: zatwierdzenia  „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla inwestycji Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastruktur ą towarzyszącą Szczeni – Gdańsk Etap VI Reszki – Wiczlino”

2017-01-19 09:09:40
Obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000059/2017 decyzji znak DROŚ-SO.7222.27.2016.ES z dnia 30.12.2016 r. wydanej dla firmy GOSEKO Sp. z o.o., Stare Nadleśnictwo 5, 83 – 400 Kościerzyna, stanowiącej zmianę do decyzji Wojewody Pomorskiego znak SR/Ś.6619/2-12/2006/07 z dnia 30.04.2007r. ze zm. w zakresie dodania nowej instalacji w gospodarce odpadami do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (kwatery III) zlokalizowanej w miejscowości Gostomie.

2017-01-10 07:19:44
Obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 001198/2016 danych dot. decyzji znak DROŚ-SO.7222.37.2016.AŁ z dnia 22.12.2016 r. wydanej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o., Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański stanowiącej zmianę pozwolenia zintegrowanego (znak DROŚ-S.7222.45.2011/2012.ES z dnia 15.06.2012 r. ze zmianami) na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami:
do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
- dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej,
- dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, 
zlokalizowanych na terenie Zakładu w Starym Lesie.

2017-01-09 11:53:39