Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2017

Marszałek Wojewodztwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000594/2017 danych o wniosku Gillmet Sp. z o.o., w sprawie wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Jabłowskiej 25.

2017-08-14 09:33:48
Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2017

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk.” Gdańsk, gm. Miasto Gdańsk, woj. pomorskie

2017-08-07 11:52:43
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 000592/2017  danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 30.12.2005r. nr ŚR/Ś.II.6619/5/2005 ze zmianami, dla instalacja do rafinacji ropy naftowej lub gazu LOTOS Asfalt Sp. z o.o w Gdańsku ul. Elbląska 135 

2017-07-05 13:18:40
Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk.”

2017-06-28 11:43:13
Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci  informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 504/2017 danych dot. decyzji znak DROŚ-SO.7222.68.2016/2017.AŁ z dnia 12.06.2017 r. wydanej dla Eco Point Sp. z o. o. Sp. k., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk stanowiącej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań: - obróbki fizyczno-chemicznej, - powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu

2017-06-19 14:08:08
Obwieszczenie z dnia 30 maja 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdansku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk.” Gdańsk, gm. Miasto Gdańsk, woj. pomorskie.”

2017-05-30 09:09:53
Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2017

Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 325/2017 danych o wniosku firmy ECO-ABC Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 7, 97 - 400 Bełchatów o wprowadzenie zmian do  pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie Szpitale Tczewskie Spółka akcyjna ul.30-Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

2017-04-12 14:54:14
Obwieszczenie z dnia 21 marca 2017

w sprawie zatwierdzenia": „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla inwestycji Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastruktur ą towarzyszącą Szczecin – Gdańsk Etap VI Reszki – Wiczlino”

2017-03-27 07:26:28
Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2017

Obwieszczenie w sprawie „Projeku robót geologicznych w celu opracowania dokumentacji geologiczno – inży-nierskiej dla potrzeb ochrony wybranych obszarów polskiej strefy brzegowej od km 89 do km 94 brzegu morskiego - klif gdyński na odcinku Oksywie – Babie Doły (klif Oksywski)”

2017-02-22 09:40:58
Obwieszczenie z dnia 20 lutego 2017

Marzszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia:„Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla inwestycji Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastruktur ą towarzyszącą Szczecin – Gdańsk Etap VI Reszki – Wiczlino”

2017-02-20 11:17:38