Oferty pracy 2017 

 

 

Szczegłowe informacje dotyczące procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Urzędzie są dostępne pod nr telefonu: 58 32-68-879.

 
 
OFERTY PRACY W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWDZTWA POMORSKIEGO:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38/17 - STARSZEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. REGULACJI PRAWNYCH W DEPARTAMENCIE MAJATKU I GEODEZJI (ODDZIAŁ W SŁUPSKU)

37/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE DOCHODÓW I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI (ZESPÓŁ DS. WINDYKACJI) W DEPARTAMENCIE FINANSÓW

36/17 - DYREKTOR DEPARTAMENTU ZDROWIA

35/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

34/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY ( 1 OSOBA – 1 ETAT ORAZ 2 OSOBA -  0,5 ETATU) OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE TRANSPORTU (ZESPÓŁ DS. TRANSPORTU KOLEJOWEGO) W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

33/17 - OD STARSZEGO SPECJALISTY DO INSPEKTORA W REFERACIE ROZWOJU TURYSTYKI W DEPARTAMENCIE TURYSTYKI

32/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTYW REFERACIE INFORMACJI (ZESPÓŁ SIFE) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

31/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

30/17 - OD PODINSPEKTORA DO INFORMATYKA W REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO i INFORMATYKI

29/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ – REDAKCJA INFORMACYJNA W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

28/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W DEPARTAMENCIE KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

27/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE REALIZACJI PROJEKTÓW I W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

26/17 - 2 WOLNE STANOWISKAPRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PROMOCJI (ZESPÓŁ DS. PROMOCJI ELEKTRONICZNEJ) W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

25/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PŁATNOŚCI W ZESPOLE DS. PŁATNOŚCI W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

24/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE KONTROLI W ZESPOLE DS. WERYFIKACJI PZP W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

23/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PROMOCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

22/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORAW ZESPOLE DS. ORGANIZACJI PROCESU WYBORU WDEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

21/17 - OD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTYW REFERACIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

20/17 - 3 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTYW REFERACIE KONTROLI PROJEKTÓW KONKURSOWYCH (ZESPÓŁ DS. KONTROLI W RAMACH OSI 3 DZIAŁANIA 5.3, ZESPÓŁ DS. KONTROLI W RAMACH OSI 5 I 6 ORAZ KONTROLI UPRZEDNIEJ PP) I W REFERACIE KONTROLI SYSTEMOWEJ W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

19/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA WDRAŻANIA (ZESPÓŁ DS.ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA I WARUNKÓW NABORU PROJEKTÓW) W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

18/17 - OD INFORMATYKA DO STARSZEGO INFORMATYKA W REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

17/17 - 3 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE ROZWOJU KSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI (ZESPÓŁ DS. ROZWOJU KOMPETENCJI, ZESPÓŁ DS. WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH) I W REFERACIE WSPIERANIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ROZWOJU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (ZESPÓŁ DS.  ROZWOJU KADR REGIONU) W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

16/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE CERTYFIKACJI W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

15/17 - OD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. ROLNICTWA I RYBACTWA W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

14/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY  OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE WYBORU PROJEKTÓW I INFORMACJI (ZESPÓŁ DS. OCENY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH, ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH)W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

13/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE GEOLOGII W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

12/17 - 3 WOLNE STANOWISKA PRACYOD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH) W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ

11/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORAW REFERACIE EFS I INNYCH PROGRAMÓW W ZESPOLE DS. ROZLICZEŃ W DEPARTAMENCIE FINANSÓW

10/17 -OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W ZESPOLE DS. EKONOMICZNYCH W DEPARTAMENCIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

9/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYM W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

8/17 - OD INFORMATYKADO STARSZEGO INFORMATYKAW REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

7/17 - OD PODINSPEKTORA DO INFORMATYKAW REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

6/17 -OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

5/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PŁATNOŚCI (ZESPÓŁ DS. PŁATNOŚCI) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

4/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE INFORMACJI (ZESPÓŁ SIFE) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

3/17 - STANOWISKO PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORAW REFERACIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJI (ZESPÓŁ DS. WSPIERANIA I UZDOLNIEŃ) W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I SPORTU

2/17 - WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTYW REFERACIE KONTROLII (ZESPÓŁ DS. WERYFIKACJI PZP) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

1/2017 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE ROZWOJU TURYSTYKI W DEPARTAMENCIE TURYSTYKI I PROMOCJI

 
 


Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta 49/17

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (ZESPÓŁ DS. ANALIZ) W DEPARTAMENCIE FINANSÓW

2017-05-26 11:12:42
Oferta 26/17

2 WOLNE STANOWISKAPRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PROMOCJI (ZESPÓŁ DS. PROMOCJI ELEKTRONICZNEJ) W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

2017-05-25 07:58:14
Oferta 40/17

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

2017-05-25 07:57:48
Oferta 48/17

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJI (ZESPÓŁ DS. MONITOROWANIA)W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I SPORTU

2017-05-25 07:42:29
Oferta 36/17

DYREKTOR DEPARTAMENTU ZDROWIA

2017-05-24 13:56:16
Oferta 47/17

2 WOLNE STANOWISKA PRACYOD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTYW REFERACIE MONITORINGU (ZESPÓŁ DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI) ORAZ W REFERACIE KOORDYNACJI (ZESPÓL DS. PROCEDUR, KONTROLI SYSTEMOWEJ I AUDYTÓW ) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

2017-05-12 10:15:01
Oferta 29/17

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ – REDAKCJA INFORMACYJNA W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

2017-05-10 09:47:07
Oferta 17/17

3 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE ROZWOJU KSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI (ZESPÓŁ DS. ROZWOJU KOMPETENCJI, ZESPÓŁ DS. WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH) I W REFERACIE WSPIERANIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ROZWOJU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (ZESPÓŁ DS.  ROZWOJU KADR REGIONU) W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2017-05-10 09:44:45
Oferta 39/17

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

2017-05-10 09:42:44
Oferta 46/17

2 WOLNE STANOWISKAPRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE KONTROLI W ZESPOLE DS. WERYFIKACJI PZPW DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

2017-05-08 08:39:13
Liczba odwiedzin : 139254
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-01-11 10:08:09
Czas publikacji: 2017-05-26 11:14:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak