Petycje 

 

 

  1. Informacja ogólna o trybie składania i rozpatrywania petycji
  2. Złożone petycje
  3. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim
 


Liczba odwiedzin : 1001
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-02-03 11:07:36
Czas publikacji: 2016-02-03 11:32:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak