Szkolenie służb ochrony środowiska 

 

Szkolenie służb ochrony środowiska

 

W 2016 roku pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach szkoleniowych, które miały na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej dotyczącej ochrony środowiska, bezpośrednio związanych z realizacją obowiązków nałożonych na Marszałka Województwa.

 

W ramach realizacji zadania pn. „Szkolenie służb ochrony środowiska” pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w Gdańsku uczestniczyli w następujących szkoleniach:

 • Szkolenie pn. "Zmiany przepisów ustawy Prawo wodne"
 • Seminarium szkoleniowe pn. "Ochrona środowiska przed hałasem. Przegląd przepisów, aspektów metodycznych i technicznych"
 • Szkolenie pn. "Gospodarka odpadami w świetle zmian ustawy o odpadach i zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska"
 • Szkolenie pn. "Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, kary za zniszczenie zieleni i usunięcie drzew i krzewów - nowelizacja ustawy"
 • Szkolenie pn. "Gospodarka odpadami"
 • Szkolenie pn. "Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniu administracyjnym"
 • Udział w Międzynarodowym Wyjeździe Technicznym "Nowoczesna gospodarka odpadami"
 • Konferencja pn. "Kompleksowa gospodarka odpadami"
 • Szkolenie pn. "Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Baterie i akumulatory. Pojazdy wycofane z eksploatacji."
 • Organizacja Seminarium Urzędów Marszałkowskich
 • Konferencja pn. "Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych"
 • Szkolenie pn. "Nielegalne usuwanie drzew - Postępowania w sprawie nielegalnego usunięcia drzew, ich zniszczenia lub uszkodzenia"
 • Kurs certyfikowanego inspektora drzewa - stopień I
 • "IV Warsztaty Emisyjne - pomiary ciągłe oraz dostosowywanie do nowych wymagań monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza"
 • Kurs certyfikowanego inspektora drzewa - stopień II
 • Szkolenie pn. "Gospodarka odpadami"
 • Szkolenie pn. "Gospodarka odpadami w świetle aktualnych przepisów prawnych oraz projektowanych zmian"

 

Realizacja zadania pn. „Szkolenia służb ochrony środowiska” została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy nr WFOŚ/D/483/53/2016 z dnia 04 maja 2016 roku.

 

Całkowity koszt kwalifikowany realizacji zadania pn. „Szkolenia służb ochrony środowiska” wyniósł 21 004,61 zł przy dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 16 868,51 zł.

 

 


Liczba odwiedzin : 301
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-12-21 10:23:43
Czas publikacji: 2016-12-21 10:23:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak