Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 9/17

Zarząd Województwa Pomorskiego trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Słupsku przy ul. Gustawa Morcinka 20, działka nr 312/6

2017-03-09 10:36:51
Ogłoszenie 8/17

Zarzad Województwa Pomorskiego siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Pucku, oznaczonej jako działka nr 52/3

2017-03-09 10:34:56
Ogłoszenie 7/17

Zarząd Wojewodztwa Pomorskiego ogłasza dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego,  położonej w Lubuczewie, gminie Słupsk, działki nr 9/2, nr 164 i nr 241

2017-03-09 10:34:38
Ogłoszenie 6/17

Wykaz stanowiącej własność Województwa Pomorskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 343/5 o pow. 1084 m2, obręb 58 położonej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00116946/2, oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

2017-03-08 09:52:58
Ogłoszenie 5/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grutnowej niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w miejscowości Ząbrowo, gminie Stare Pole, działki nr 361/10 i nr 361/11

2017-02-16 12:01:56
Ogłoszenia 4/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza   pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grutnowej zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej, działka nr 54/181

2017-02-16 11:45:41
Ogłoszenie 3/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grutnowej niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Prabutach przy ul. Kuracyjnej, działki nr 54/141, nr 54/142 i nr 54/147

2017-02-16 11:39:01
Ogłoszenie 79/16

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność województwa pomorskiego, położonej w Pucku, oznaczonej jako działka nr 52/3

2017-01-17 10:23:43
Ogłoszenie 78/16

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność województwa pomorskiego, położonej w Gdańsku przy ul. Ziemowita oznaczonej jako działki nr 61/3, nr 62, nr 63 i nr 64/2

2017-01-17 10:23:28
Ogłoszenie 77/16

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność województwa pomorskiego, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. dr Stanisława Kryzana, działka nr 5/84

2017-01-17 10:23:02