Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 20/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłsza  dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grutnowej niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w miejscowości Ząbrowo, gminie Stare Pole, działki nr 361/10 i nr 361/11

2017-05-26 12:16:56
Ogłoszenie 19/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grutnowej zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Polskim Gronowie, gminie Gniew, działki nr 187/3 i nr 187/4  

2017-05-26 12:12:33
Ogłoszenie 18/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Województwa Pomorskiego samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych w budynku w wysokości 23/100 zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. trakt św. Wojciecha 293a, na działce nr 137/22, obręb 109

2017-05-17 08:37:36
Ogłoszenie 17/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Gdańsku przy ul. Ziemowita oznaczonej jako działki nr 61/3, nr 62, nr 63 i nr 64/2

2017-05-16 13:49:00
Ogłoszenie 16/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Lubuczewie, gminie Słupsk, działki nr 9/2, nr 164 i nr 241

2017-05-16 13:46:01
Ogłoszenie 15/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Pucku, oznaczonej jako działka nr 52/3

2017-05-16 13:44:45
Ogłoszenie 14/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. dr. Stanisława Kryzana, działka nr 5/84

2017-05-16 13:40:28
Ogłoszenie 13/17

Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Województwa Pomorskiego położonych w Kwidzynie przy ulicy Żwirowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 126, nr 127, nr 14/49, obręb 0015 oraz działka nr 12/2, obręb 0020, przeznaczonych do sprzedaży

2017-04-25 13:05:47
Ogłoszenie 12/17

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polskim Gronowie, przeznaczonej do sprzedaży

2017-04-04 11:56:06
Ogłoszenie 11/17

Ogłoszenie Zarządu Województwa Pomorskiego o VIII przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbrowie

2017-04-04 11:52:21