Pojazdy wycofane z eksploatacji 

 

 

 

Ustawa z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dz.U.2016 poz. 803

Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji jest uiszczana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Nr konta bankowego, na które należy wpłacać opłaty z tytułu pojazdów wycofanych z eksploatacji

28  1240  1268  1111  0010  7132  1178

 


Liczba odwiedzin : 298
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-02-23 14:25:09
Czas publikacji: 2017-06-05 14:20:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak