Sprawy do załatwienia: Edukacja i sport 

 

 

Edukacja

  1. Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
  2. Wykaz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli - stan na 6 grudnia 2016

 

Stypendia edukacyjne

  1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego
  2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego: Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.2
  3. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.2

Sport

  1. Udzielenie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Otwarty konkurs ofert

  1. Powierzanie zadań publicznych w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
 

Liczba odwiedzin : 3117
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-13 10:33:57
Czas publikacji: 2017-03-03 07:59:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak