Interpelacje 

 
 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie załączniki odpowiedzi na interpelacje, które często są w różnych plikach/formatach (JPG, PDF, mapy, tabele), dostępne są w Kancelarii Sejmików. Możemy je przesłać mailem. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: sejmik@pomorskie.eu.

Z powodów technicznych, w tym wymagań określonych w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” nie jesteśmy w stanie wszystkich załączników opublikować w formatach określonych w rozporządzeniu.

Materiały na naszej stronie muszą być dostosowane do potrzeb osób niedowidzących.

13/2019 - W sprawie: dofinansowania do ECS- Europejskiego Centrum Solidarności

12/2019 - W sprawie: kapitalnego remontu drogi wojewódzkiej nr 235

11/2019 - W sprawie: przejścia dla pieszych w Dzierżążnie na drodze W 211

10/2019 - W sprawie: ciągów pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 227

9/2019 - W sprawie: prac na drodze wojewódzkiej DW 222

8/2019 - W sprawie: budowy chodnika w m. Warcz/m. Mierzeszyn przy drodze wojewódzkiej DW 226/DW 223

7/2019 - W sprawie: w nawiązaniu do interpelacji w sprawie dodatkowych ulg na przejazdy PKM

6/2019- W sprawie: Dróg wojewódzkich nr 201

5/2019- W sprawie: montażu barierek energochłonnych, poprawiających bezpieczeństwo

4/2019 W sprawie: zarzutów Zarządu Regionalnego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wobec Prezesa Szpitala Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

3/2019 - W sprawie: odpowiedzi na interpelację w sprawie dodatkowych ulg na przejazdy PKM

2/2018 - W sprawie: W sprawie dodatkowych ulg na przejazdy PKM

1/2018 - W sprawie: zabezpieczenia w planie wydatków budżetowych Województwa Pomorskiego na 2019 rok środków finansowych dla potrzeb wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 201 na odcinku od m. Barkowo do m. Czarne lub wykonania remontu nawierzchni na odcinku od m. Grabowiec do m. Nadziejowo oraz od m. Raciniewo do m. Bińcze

 
Liczba odwiedzin : 2687
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Burlińska Aleksandra
Czas wytworzenia: 2017-08-09 09:42:11
Czas publikacji: 2019-02-13 13:15:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak