Skarbnik Województwa Pomorskiego 

 
Kontakt:
tel. 58 32 68 576
fax 58 32 68 579
e-mail: df@pomorskie.eu
 
 

 

Henryk Halmann

Sekretariat: tel. 58 32 61 576
fax 58 32 61 579ZADANIA:

  1. nadzoruje pracę Departamentu Finansów;
  2. dokonuje okresowych analiz budżetu województwa i na bieżąco informuje zarząd o przebiegu jego wykonania;
  3. uczestniczy w pracach oraz obradach sejmiku i zarządu z głosem doradczym;
  4. dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych, z których wynika zobowiązanie pieniężne chyba, że do wykonania tej czynności upoważnił dyrektora departamentu lub jego zastępcę;
  5. odpowiada za prawidłowość rachunkowości budżetu województwa i urzędu, jako jednostki budżetowej.
 
Liczba odwiedzin : 3599
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-02-19 11:05:39
Czas publikacji: 2017-08-04 09:36:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak