Sekretariat Zarządu 

 

Kontakt:
tel. 58 32-68-555,
fax 58 32-68-556,
e-mail: zarzad@pomorskie.eu

 
ZADANIA
Sekretariat Zarządu prowadzi obsługę merytoryczną i kancelaryjną członków zarządu, w szczególności:
  1. przyjmuje korespondencję, przedstawia propozycję załatwienia sprawy;
  2. przygotowuje skompletowane (z zakresu kompetencji członka zarządu) materiały pod obrady zarządu;
  3. współpracuje z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w zakresie spraw objętych nadzorem członka zarządu;
  4. przygotowuje projekty wystąpień członka zarządu;
  5. ustala i prowadzi kalendarz spotkań;
  6. uczestniczy w spotkaniach zgodnie z dyspozycją członka zarządu.
 
Liczba odwiedzin : 3361
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 10:55:43
Czas publikacji: 2017-08-14 14:26:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak