Sekretarz Wojewodztwa - Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego 

 

Kontakt:
tel. 58 32-68-512
fax 58 32-68-514
e-mail: dgu@pomorskie.eu

 
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA - DYREKTOR GENERALNY
Sławomir Kosakowski
 
Sekretariat: tel. 58 32-68-512
fax 58 32-68-514
 
z-ca - SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA - z-ca DYREKTORA GENERALNEGO
Anna Szekalska

tel. 58 32 68 512
fax 58 32 68 514
e-mail: zgu@pomorskie.eu

Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27
 
ZADANIA:
 
1) w imieniu marszałka i na podstawie jego upoważnień:
a) zapewnia właściwą organizację pracy urzędu;
b) realizuje politykę personalną, dba o właściwy dobór pracowników i podnoszenie ichkwalifikacji;
2) nadzoruje realizację wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w urzędzie;
3) nadzoruje załatwianie skarg i wniosków oraz interpelacji radnych,
4) nadzoruje udostępnianie informacji publicznej.
2. Sekretarz Województwa – Dyrektor Generalny Urzędu nadzoruje i kontroluje pracę:
1) Departamentu Organizacji;
2) Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji;
3) Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki;
4) Departamentu Turystyki 
5) Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej
6) Sekretariatu Zarządu.
3. Sekretarz Województwa – Dyrektor Generalny Urzędu wykonuje obowiązki przy pomocy Zastępcy Sekretarza Województwa - Zastępcy Dyrektora Generalnego.
4. W sekretariacie Sekretarza Województwa - Dyrektora Generalnego Urzędu prowadzi się rejestry:
1) skarg i wniosków,
2) interpelacji radnych,
3) krajowych delegacji służbowych pracowników.
 
Liczba odwiedzin : 8281
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-03-10 11:12:47
Czas publikacji: 2018-10-18 09:51:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak