Departament Kultury 

 
Kontakt:
tel. 58 32 68 280
fax 58 32 68 283
e-mail: dk@pomorskie.eu
 

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Władysław Zawistowski
 
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KULTURY
Beata Jaworowska
 
Kontakt:
tel. 58 32 68 280
fax 58 32 68 283
e-mail: dk@pomorskie.eu
 
Adres:
ul. Rzeźnicka 58
80-822 Gdańsk
 
Adres do korespondencji:
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
 
ZADANIA:
Departament w szczególności:
 1. opracowuje oraz realizuje politykę kulturalną województwa w oparciu o dokumenty strategiczne oraz programowe;
 2. wykonuje zadania organizatora wobec instytucji kultury podległych województwu;
 3. prowadzi zadania z zakresu promocji kultury i dziedzictwa kulturowego;
 4. prowadzi mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kulturowego;
 5. wykonuje zadania - związane z ochroną zabytków, sprawowaniem opieki nad dziedzictwem kulturowym i zabytkami oraz współpracuje z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 6. współpracuje z instytucjami kultury, stowarzyszeniami kulturalnymi i naukowymi, z twórcami kultury, z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, strukturami szkolnictwa artystycznego regionu oraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 7. przygotowuje i gromadzi dokumentację dotyczącą Fundacji Centrum Solidarności oraz Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, a także współpracuje z tymi podmiotami w zakresie realizacji polityki kulturalnej województwa;
 8. realizuje projekty w obszarze kultury związane z prowadzoną przez województwo współpracą międzynarodową oraz współpracuje w tym zakresie z instytucjami kultury oraz innymi podmiotami;
 9. współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie pozyskiwania środków finansowych, w szczególności w ramach programów pomocowych;
 10. analizuje i monitoruje zjawiska zachodzące w dziedzinie kultury;
 11. przygotowuje projekt opinii dla zarządu województwa w sprawie wniosku gminy o ustalenie dodatkowej nazwy dla obiektu fizjograficznego w języku kaszubskim;
 12. planuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie i realizację zadań obronnych w jednostkach wskazanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.
 
 
Liczba odwiedzin : 13225
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-08-08 09:26:11
Czas publikacji: 2019-01-24 14:39:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak