Kancelaria Sejmiku 

 

Kontakt:
tel. 58 32 68 736,
faks 58 32 68 739
e-mail: sejmik@pomorskie.eu

 

Dyrektor Kancelarii Sejmiku

Łukasz Grzędzicki

Z-ca Dyrektora
Michał Szczupaczyński
 
Sekretariat Przewodniczącego SWP
Katarzyna Belzyt
tel. (58) 32 68 740,
faks (58) 32 68 743
 
Sekretariat Kancelarii Sejmiku
Katarzyna Belzyt
tel. (58) 32 68 736,
faks (58) 32 68 739
 
SEKRETARZE:
Małgorzata Polakiewicz
tel. (58) 32 68 744
Sekretarz:
Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego
 
Aleksandra Burlińska
tel. (58) 32 68 744
Sekretarz:
Komisji Rewizyjnej
Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
 
Rafał Klawikowski
tel. (58) 32 68 746
Sekretarz:
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny
Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej
 
Magdalena Bigus
tel. (58) 32 68 746
Sekretarz:
Komisji Budżetu i Finansów
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej
 
Magdalena Kuropatwińska
tel. (58) 32 68 746
Sekretarz:
Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu
Komisji Ochrony Środowiska
 

ZADANIA

Kancelaria Sejmiku w szczególności:

 1. prowadzi:
  a) całość spraw związanych z obsługą organizacyjną i techniczną sejmiku, jego komisji oraz klubów;
  b) rejestry i zbiory protokołów i uchwał;
  c) rejestry i zbiory uchwał i porozumień skierowanych przez KS do publikacji w dzienniku wojewódzkim;
  d) rejestr krajowych i zagranicznych delegacji służbowych radnych;
  e) zestawienie wysokości miesięcznych diet przysługującym radnym z tytułu uczestnictwa w pracach sejmiku oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
 2. opracowuje i gromadzi akty prawne i dokumenty dotyczące pracy sejmiku i jego komisji, a także gromadzi ekspertyzy wykonane z inicjatywy sejmiku albo komisji;
 3. przygotowuje dla marszałka podjęte przez sejmik uchwały w celu przekazania ich organom nadzoru;
 4. udostępnia zainteresowanym protokoły i uchwały z posiedzeń sesji sejmiku i komisji oraz uchwały.

Struktura Kancelarii Sejmiku

 

 

 
Liczba odwiedzin : 2290
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 13:06:22
Czas publikacji: 2018-12-04 11:39:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak