Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 

 

Kontakt:
tel: 58 326 86 12
email: m.zablocka@pomorskie.eu

 

 

Marlena Zabłocka 

Kontakt:
tel:58 326 86 12
email: m.zablocka@pomorskie.eu

 

Adres:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27
 
ZADANIA:

zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, w szczególności przez:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4) kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
5) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych;
6) organizowanie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych.

 
Liczba odwiedzin : 2198
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 13:20:39
Czas publikacji: 2017-12-04 13:32:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak