Oddział Zamiejscowy Urzędu w Słupsku 

 
Kontakt:
tel./fax 59 842-22-63
 
Kontakt:
tel./fax 59 842-22-63
 
Departament Środowiska i Rolnictwa oddział w Słupsku
tel: 59 847 52 74
 

Departament Majątku i Geodezji
tel: 59 842-77-49

 
Adres:
ul. Jaracza 18a,
76-200 Słupsk

ZADANIA:

 1. Oddział Zamiejscowy wykonuje zadania z zakresu:
  1. ochrony środowiska;
  2. gospodarki nieruchomościami i geologii;
  3. rozwoju rolnictwa i rybołówstwa.
 2. Oddział współpracuje z właściwymi dyrektorami lub kierownikami komórek organizacyjnych urzędu oraz odpowiada za realizację zadań, o których mowa w ust. 1 nałożonych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne.
 3. Oddział współpracuje z KS w sprawach dotyczących obsługi radnych z terenu słupskiego.
 4. Za organizację pracy oddziału, w tym dyscyplinę pracy, terminowość wykonywania zadań, o których w ust. 1 odpowiada kierownik oddziału.
 5. Zakresy czynności dla pracowników oddziału ustalają odpowiednio dyrektorzy i kierownicy właściwych komórek organizacyjnych.
 
Liczba odwiedzin : 1839
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-04-29 13:31:37
Czas publikacji: 2018-07-04 08:11:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak