Byczkowski Wiesław 

 

 

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, radny

Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Z samorządem związany od 1994 r. Pełnił funkcję wiceprezydenta Gdyni (w latach 1994-1998)  i wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Był prezesem Związku Miast i Gmin Morskich  (w latach 1994-2000), delegatem 
i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego (w latach 1994-1998) oraz uczestnikiem prac nad Strategią Rozwoju Województwa Gdańskiego oraz Gdyni (w latach 1994-1998). W kadencji 2006 - 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu Województwa Pomorskiego. Od 2010 roku pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Pomorskiego. Jest również Członkiem Zarządu Baltic Sea States Subregional Cooperation BSSSC (Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego) oraz Członkiem Zarządu Euroregionu Bałtyk.
Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Kompetencje:

Współdziała w pełnieniu nadzoru nad pracą następujących departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego:

1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP,
2) Departament Programów Regionalnych UMWP,
3) Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP,
4) Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWP,
5) Departament Turystyki UMWP,
6) Biuro Realizacji Projektów UMWP,
7) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – w zakresie POKL, RPO WP 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER 2014-2020).

 

Kontakt:

tel. (58) 32 68 520, fax (58) 32 68 511, pok. 112

e-mail: w.byczkowski@pomorskie.eu

 
Byczkowski Wiesłąw
 

Załączniki

Byczkowski Wiesław- Wicemarszałek Województwa-oświadczenie majątkowe wg. stanu majątkowego na dzień wyboru do zarządu WP tj. 26.11.2018r..pdf

Data: 2018-12-12 10:28:53 Rozmiar: 1.18M Format: .pdf Pobierz

Byczkowski Wiesław- Wicemarszałek Województwa-oświadczenie majątkowe wg. stanu majątkowego na dzień zakończenia kadencji zarządu tj. 26.11.2018r..pdf

Data: 2018-12-12 10:28:53 Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień powołania tj. 19.11.2018 roku

Data: 2018-12-11 09:10:25 Rozmiar: 1.1M Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji

Data: 2018-10-22 14:14:31 Rozmiar: 480.42k Format: .pdf Pobierz

Byczkowski Wiesław- Wicemarszałek Województwa-oświadczenie majątkowe wg. stanu majątkowego na dzień 31.12.2017r..pdf

Data: 2018-06-22 11:29:11 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie majątkowe radnego województwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Data: 2018-05-11 12:39:43 Rozmiar: 487.09k Format: .PDF Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 roku

Data: 2017-05-04 07:56:02 Rozmiar: 543.98k Format: .pdf Pobierz

Byczkowski Wiesław - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego-oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016r..pdf

Data: 2017-06-07 09:13:02 Rozmiar: 1.11M Format: .pdf Pobierz

Byczkowski Wiesław - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego-oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2015r..pdf

Data: 2016-05-24 09:18:15 Rozmiar: 178.03k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Data: 2016-04-19 07:52:59 Rozmiar: 247.65k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 237.95k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2014 roku.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 238.72k Format: .pdf Pobierz

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2014 roku.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień powołania tj. 02.12.2014 roku.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 1.12M Format: .pdf Pobierz

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień odwołania tj. 02.12.2014 roku.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 1.12M Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 1.39M Format: .pdf Pobierz

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 1.1M Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 1.38M Format: .pdf Pobierz

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 1.04M Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2011 roku.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 1.47M Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2010 roku.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 88.9k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień objęcia mandatu radnego.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 87.68k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień objęcia mandatu radnego.

Data: 2015-05-28 14:32:47 Rozmiar: 239.59k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 6137
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Tendaj-Mazur
Osoba odpowiedzialna za informację : Arkadiusz Bednarek
Czas wytworzenia: 2015-05-28 14:17:17
Czas publikacji: 2018-12-12 10:28:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak