Struk Mieczysław 

 
 
Marszałek Województwa Pomorskiego, radny
6 grudnia 2010 roku wybrany ponownie marszałkiem województwa pomorskiego. W poprzedniej III kadencji SWP od października 2005 roku sprawował funkcję wicemarszałka, a następnie od 22 lutego 2010 roku funkcję marszałka. Urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni. Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz 3 –letnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1990 roku przez 12 lat był burmistrzem miasta Jastarni, a od 1999 r. lat jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. W latach 1999-2002 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach 2002-2005 przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Był współinicjatorem i Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin. Jest współorganizatorem inwestycji ekologicznych, m. in. kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej, projektu budowy ścieżek rowerowych wokół Zatoki Puckiej, projektu budowy sieci przystani żeglarskich i wędkarskich oraz udostępnienia fortyfikacji wojennych dla turystów. Jest również propagatorem kultury północnych Kaszub i rybołówstwa bałtyckiego. Jest również laureatem nagrody im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowego Oscara. Jest żonaty, ma dwie córki. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Ma uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego.

Kompetencje:
Współdziała w pełnieniu nadzoru nad pracą następujących departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego:
 

1) Departament Finansów UMWP,
2) Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWP,
3) Departament Kultury UMWP,
4) Departament Organizacji UMWP,
5) Departament Promocji i Komunikacji Społecznej UMWP,
6) Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP,
7) Departament Zamówień Publicznych i Administracji UMWP,
8) Biuro Radców Prawnych UMWP,
9) Biuro Współpracy Zagranicznej UMWP,
10) Kancelaria Sejmiku UMWP,
11) Sekretariat Zarządu UMWP,
12) Stanowisko ds. BHP i PPOŻ,
13) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
14) Inspektor Ochrony Danych,
15) Teatr Wybrzeże w Gdańsku,
16) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni,
17) Opera Bałtycka w Gdańsku,
18) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku,
19) Muzeum Narodowe w Gdańsku,
20) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,
21) Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich,
22) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie,
23) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
24) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada – Korzeniowskiego w Gdańsku,
25) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku,
26) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku,
27) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku,

oraz jednostek organizacyjnych będących w rejestrach instytucji kultury innych organizatorów, współprowadzonych przez Województwo Pomorskie:

28) Bałtycka Agencja Artystyczna w Sopocie w zakresie działalności Polskiej
Filharmonii Kameralnej,
29) Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku,
30) Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku,
31) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

 
Kontakt:
tel. (58) 32-68-502 fax (58) 32-68-503, pok. 122
Struk Mieczysław
 

Załączniki

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień powołania tj. 19.11.2018 roku

Data: 2018-12-11 09:13:45 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

Struk Mieczysław-Marszałek Województwa Pomorskiego-oświadczenie majatkowe wg. stanu majątkowego na dzień wyboru na stanowisko tj. 26.11.2018r..pdf

Data: 2018-12-06 09:50:50 Rozmiar: 800.19k Format: .pdf Pobierz

Struk Mieczysław-Marszałek Województwa Pomorskiego-oświadczenie majatkowe wg stanu majątkowego na dzień odwołania ze stanowiska tj. 26.11.2018r..pdf

Data: 2018-12-06 09:45:37 Rozmiar: 791.52k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji

Data: 2018-10-22 14:27:12 Rozmiar: 621.67k Format: .pdf Pobierz

Struk Mieczysław-Marszałek Województwa Pomorskiego-oświadczenie majątkowe wg. stanu majątkowego na dzień 31.12.2017r..pdf

Data: 2018-06-29 11:34:51 Rozmiar: 580.11k Format: .pdf Pobierz

oświadczenie majątkowe radnego województwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Data: 2018-05-04 14:14:14 Rozmiar: 453.84k Format: .pdf Pobierz

Struk Mieczysław-Marszałek Województwa Pomorskiego -korekta oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2013r..pdf

Data: 2017-10-20 12:34:00 Rozmiar: 865k Format: .pdf Pobierz

Struk Mieczysław-Marszałek Województwa Pomorskiego -korekta oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2012r..pdf

Data: 2017-10-20 12:34:00 Rozmiar: 829.81k Format: .pdf Pobierz

Struk Mieczysław-Marszałek Województwa Pomorskiego -oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016r..pdf

Data: 2017-06-12 11:16:19 Rozmiar: 542.47k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 roku

Data: 2017-05-04 07:56:43 Rozmiar: 458.44k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2010 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 87.78k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2011 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 837.55k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Korekta do oświadczenia majątkowego składanego wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.

Data: 2017-09-29 11:14:06 Rozmiar: 496.06k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 834.56k Format: .pdf Pobierz

Marszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 1.63M Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 153.72k Format: .pdf Pobierz

Marszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 550.98k Format: .pdf Pobierz

Marszałek Województwa Pomorskiego. Korekta do oświadczenia majątkowego składanego wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Data: 2017-05-23 11:19:29 Rozmiar: 537.2k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Korekta do oświadczenia majątkowego składanego wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 158.78k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Korekta do oświadczenia majątkowego składanego wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Data: 2017-09-29 11:14:06 Rozmiar: 503.39k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego.Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień powołania tj. 1 grudnia 2014 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 159.36k Format: .pdf Pobierz

Marszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień powołania tj. 02.12.2014 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 549.02k Format: .pdf Pobierz

Marszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień odwołania tj. 02.12.2014 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 546.2k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2014 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 160.73k Format: .pdf Pobierz

Marszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2014 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 993.23k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 166.5k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Korekta do oświadczenia majątkowego składanego na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 161.77k Format: .pdf Pobierz

Struk Mieczysław-Marszałek Województwa Pomorskiego -oświadczenie majątkowe wg stanu majątkowego na dzien 31.12.2015 r..pdf

Data: 2016-05-10 08:16:09 Rozmiar: 550.89k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Data: 2016-05-06 13:57:31 Rozmiar: 160.2k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień objęcia mandatu radnego.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 88.01k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 10068
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Arkadiusz Bednarek
Czas wytworzenia: 2017-09-22 09:22:09
Czas publikacji: 2018-12-11 14:33:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak