Struk Mieczysław 

 

 

Struk MieczysławMarszałek Województwa Pomorskiego, radny
6 grudnia 2010 roku wybrany ponownie marszałkiem województwa pomorskiego. W poprzedniej III kadencji SWP od października 2005 roku sprawował funkcję wicemarszałka, a następnie od 22 lutego 2010 roku funkcję marszałka. Urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni. Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz 3 –letnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1990 roku przez 12 lat był burmistrzem miasta Jastarni, a od 1999 r. lat jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. W latach 1999-2002 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach 2002-2005 przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Był współinicjatorem i Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin. Jest współorganizatorem inwestycji ekologicznych, m. in. kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej, projektu budowy ścieżek rowerowych wokół Zatoki Puckiej, projektu budowy sieci przystani żeglarskich i wędkarskich oraz udostępnienia fortyfikacji wojennych dla turystów. Jest również propagatorem kultury północnych Kaszub i rybołówstwa bałtyckiego. Jest również laureatem nagrody im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowego Oscara. Jest żonaty, ma dwie córki. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Ma uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego.

Kompetencje:
Współdziała w pełnieniu nadzoru nad pracą następujących departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego:
 1. Departament Finansów UMWP,
 2. Departament  Kontroli  i Audytu  Wewnętrznego UMWP,
 3. Departament Kultury UMWP,
 4. Departament Organizacji UMWP,
 5. Departament  Promocji  i Komunikacji  Społecznej UMWP,
 6. Departament  Rozwoju  Regionalnego  i Przestrzennego  UMWP,
 7. Departament Turystyki UMWP,
 8. Departament  Zamówień  Publicznych  i Administracji UMWP,
 9. Biuro Radców Prawnych UMWP,
 10. Biuro Współpracy  Zagranicznej UMWP,
 11. Kancelaria Sejmiku UMWP,
 12. Sekretariat Zarządu UMWP,
 13. Stanowisko  ds.  BHP  i PPOŻ,
 14. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 15. Administrator  Bezpieczeństwa Informacji,
 16. Teatr Wybrzeże  w Gdańsku ,
 17. Teatr Muzyczny  im. D. Baduszkowej  w  Gdyni,
 18. Opera Bałtycka w Gdańsku,
 19. Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku,
 20. Muzeum  Narodowe  w Gdańsku,
 21. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,
 22. Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im . T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewsk ich ,
 23. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie,
 24. Muzeum  Pomorza  Środkowego  w Słupsku,
 25. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada - Korzeniowskiego w Gdańsku ,
 26. Nadbałtyckie  Centrum  Kultury w Gdańsku ,
 27. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku,
 28. Pomorskie  Biuro Planowania  Regionalnego  w Gdańsku .
Kontakt:
tel. (58) 32-68-502 fax (58) 32-68-503, pok. 122
 

Załączniki

Struk Mieczysław-Marszałek Województwa Pomorskiego-oświadczenie majątkowe wg. stanu majątkowego na dzień 31.12.2017r..pdf

Data: 2018-06-29 11:34:51 Rozmiar: 580.11k Format: .pdf Pobierz

oświadczenie majątkowe radnego województwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Data: 2018-05-04 14:14:14 Rozmiar: 453.84k Format: .pdf Pobierz

Struk Mieczysław-Marszałek Województwa Pomorskiego -korekta oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2013r..pdf

Data: 2017-10-20 12:34:00 Rozmiar: 865k Format: .pdf Pobierz

Struk Mieczysław-Marszałek Województwa Pomorskiego -korekta oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2012r..pdf

Data: 2017-10-20 12:34:00 Rozmiar: 829.81k Format: .pdf Pobierz

Struk Mieczysław-Marszałek Województwa Pomorskiego -oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016r..pdf

Data: 2017-06-12 11:16:19 Rozmiar: 542.47k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 roku

Data: 2017-05-04 07:56:43 Rozmiar: 458.44k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2010 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 87.78k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2011 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 837.55k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Korekta do oświadczenia majątkowego składanego wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.

Data: 2017-09-29 11:14:06 Rozmiar: 496.06k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 834.56k Format: .pdf Pobierz

Marszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 1.63M Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 153.72k Format: .pdf Pobierz

Marszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 550.98k Format: .pdf Pobierz

Marszałek Województwa Pomorskiego. Korekta do oświadczenia majątkowego składanego wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Data: 2017-05-23 11:19:29 Rozmiar: 537.2k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Korekta do oświadczenia majątkowego składanego wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 158.78k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Korekta do oświadczenia majątkowego składanego wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Data: 2017-09-29 11:14:06 Rozmiar: 503.39k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego.Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień powołania tj. 1 grudnia 2014 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 159.36k Format: .pdf Pobierz

Marszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień powołania tj. 02.12.2014 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 549.02k Format: .pdf Pobierz

Marszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień odwołania tj. 02.12.2014 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 546.2k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2014 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 160.73k Format: .pdf Pobierz

Marszałek Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2014 roku.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 993.23k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 166.5k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Korekta do oświadczenia majątkowego składanego na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 161.77k Format: .pdf Pobierz

Struk Mieczysław-Marszałek Województwa Pomorskiego -oświadczenie majątkowe wg stanu majątkowego na dzien 31.12.2015 r..pdf

Data: 2016-05-10 08:16:09 Rozmiar: 550.89k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Data: 2016-05-06 13:57:31 Rozmiar: 160.2k Format: .pdf Pobierz

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień objęcia mandatu radnego.

Data: 2015-06-02 14:15:12 Rozmiar: 88.01k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 8036
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Arkadiusz Bednarek
Czas wytworzenia: 2017-09-22 09:22:09
Czas publikacji: 2018-08-21 15:16:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak