Opłaty środowiskowe i statystyka 

 
 

 

Wykonywanie ustawowych obowiązków Marszałka Województwa związanych z:
• opłatami za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, odprowadzania ścieków, poboru wody oraz składowania odpadów,
• opłatą produktową z tytułu niewykonania określonego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
• opłatą produktową z tytułu nieosiągnięcia określonego w przepisach poziomu zbierania baterii i akumulatorów
możliwe jest dzięki wykorzystaniu specjalnego systemu informatycznego, który umożliwia zbieranie, archiwizowanie, przetwarzanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności zarządzanie opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową, poprzez weryfikację wysokości wnoszonych opłat, ich redystrybucję, wydawanie decyzji administracyjnych oraz windykację.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu realizacji zadania pn. „System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska opłat za korzystanie ze środowiska poprzez tworzenie oraz rozbudowę baz danych korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy nr WFOŚ/D/483/153/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku możliwy był zakup ww. systemu informatycznego.

 
Liczba odwiedzin : 38452
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-10-29 12:25:47
Czas publikacji: 2019-02-12 09:18:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak