Ogłoszenia i komunikaty 

 
 

OGŁOSZENIE 034

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku informuje o zbyciu zużytych składników mienia ruchomego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - sprzętu pomiarowego oraz informatycznego.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE 033

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańskuinformuje o zbyciu zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - samochodu ciężarowegodo 3.5 t marki Daewoo Lublin II 3324 2.9t oraz przyczepy towarowej jednoosiowej Niewiadów 520.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 032

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO oraz PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ogłaszają konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 031

Zarząd Województwa Pomorskiego  zaprasza do składania ofert na stanowisko DYREKTORA Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE 030

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku informuje o zbyciu zużytego składnika majątku ruchomego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - samochodu ciężarowego do 3.5 t marki Daewoo Lublin II 3324 2.9t

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 029

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza konkurs na dwastaniowiska

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 028

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs wniosków na realizację zadań zleconych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 027

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2009, obejmującego wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. "Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011" w zakresie profilaktyki zakażeń HIV/AIDS

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 026

Dyrektor Wojewódzkim Zespołu Szkół Policealnych im. Z.Kieturakisa w Wejherowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 025

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2009 z zakresu pomocy społecznej – „Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej”

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 024

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2009 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 023

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego:Rozwój krajoznawstwa turystycznego w województwie pomorskim w roku 2009

Do pobrania:


OGŁOSENIE O KONKURSIE 022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2009 obejmujących realizację i finansowanie programu polityki zdrowotnej pt. „Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013 ” w zakresie PREWENCJI I MONITOROWANIA.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 021

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ul. Polanki 119; 80-308 Gdańsk-Oliwa  ogłasza konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie u sług przewozowych transportem sanitarnym - w postaci Przewozu Asekuracyjnego Zespołem Reanimacyjnym

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 020

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50, województwo pomorskie, ogłasza postępowanie w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000Єna: Usługę przygotowania,gotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów SPSP ZOZ w Słupsku według oddziałow: Psychiatryczny w Słupsku, ul.Morcinka 20, Przewlekle Psychicznie Chorych w Lubuczewie 29, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Lubuczewie 29.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 019

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ogłasza konkurs na cztery staniowiska.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 018

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk ul. Wojska Polskiego 50: województwo pomorskie  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 211 000Є na  usługę kompleksowego utrzymania czystości w budynkach SPSP ZOZ w Słupsku.Powierzchnia stanowiąca przedmiot usługi to 3416,41 m2

Do pobrania:


ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 017

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane podmioty do rokowań w sprawie: zakupu wszystkich 1076 (słownie jeden tysiąc siedemdziesiąt sześć) udziałów Województwa Pomorskiego w spółce Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000210686, z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul.Szczecińska 86. Samorząd Województwa Pomorskiego oferuje do zbycia 1076 równych udziałów po 500 złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 538.000 zł.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk ul. Wojska Polskiego 50 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211 000Є na usługę dostawy leków i materiałów medycznych do Lubuczewa 29 i do Oddziału Psychiatrycznego ul. Morcinka 20 w Słupsku.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 015

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk ul. Wojska Polskiego 50 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211 000 Є na usługę przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów SPSP ZOZ w Słupsku według oddziałow: Psychiatryczny w Słupsku, ul.Morcinka 20, Przewlekle Psychicznie Chorych w Lubuczewie 29, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Lubuczewie 29

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 014

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM GDAŃSK-OLIWA, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206.000 EURO  na wykonanie dokumentacji projektowych na remont i adaptację zabytkowego Dworku IV na Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 013

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych na remont i adaptację zabytkowego Dworku IV na Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 012

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM GDAŃSK-OLIWA, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 206.000 EURO na dostawę aparatury medycznej (defibrylator, pompy infuzyjne ze stacjami dokującymi,aparat do pomiaru tlenku azotu, kardiomonitor, aparat do hemodializy, aparat do pomiaru równowagi kwasowo-zasadowej,zestawy do respiroterapii)

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 011

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ogłasza konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i serologii grup krwi

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 010

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2008, obejmującego wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011” w zakresie profilaktyki zakażeń HIV/AIDS

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 009

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego księgowego (1/2 etatu) w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 008

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa w Wejherowie przy ul. Kalwaryjskiej 3

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 007

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach przy ul. Świętopełka 3

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 006

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Geodety w Rejonowej Pracowni Terenowej w Starogardzie Gdańskim.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 005

Ogloszenie o konkursie na stanowisko  kierownika Rejonowej Pracowni Terenowej w Starogardzie Gdańskim.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 004

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 003

Rozwój krajoznawstwa turystycznego w województwie pomorskim. Ogłoszenie konkursu na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2008

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 002

Przeciwdziałanie patologiom społecznym, edukacja, ochrona i promocja zdrowia! Ogłoszenie konkursu na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2008

Do pobrania:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE 001

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na zadanie "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej".

Do pobrania:

 
Liczba odwiedzin : 323
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kapelan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2009-05-07 10:10:09
Czas publikacji: 2009-05-07 10:10:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak