Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 

 
 Zarząd Województwa Pomorskiego
w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
ogłasza
konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020    wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
które będą trwały od 18 maja do 13 czerwca 2012 r.
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, zamieszczonymi na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej, www.strategia2020.pomorskie.eu  w oraz wyłożonymi do wglądu w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, pok. 408, w godzinach 7.45-15.45.
 
Uwagi oraz wnioski do projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, można zgłaszać pisemnie lub poprzez formularz zgłaszania uwag dostępny tutaj. Uwagi i wnioski prosimy przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres: strategia2020@pomorskie.eu w terminie do 13 czerwca 2012 r.

W powyższym terminie, uwagi i wnioski do obu dokumentów można składać również ustnie do protokołu w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, pok. 408  w godzinach 7.45-15.45.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Uwagi i wnioski złożone po 13 czerwca 2012 r. nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w debacie publicznej dotyczącej Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, która odbędzie się w dniu 11 czerwca br. o godz. 11.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Pliki do pobrania:
  1. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
  3. Formularz zgłaszania uwag
 
Liczba odwiedzin : 276
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2012-05-17 12:53:38
Czas publikacji: 2012-05-17 12:53:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak