Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

 
 
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2015 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2015 roku (do godziny 15:45). Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a w przypadku ofert przesłanych listownie o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty do pobrania:
  1. uchwała Zarządu Województwa
  2. ogłoszenie konkursowe
  3. wzór oferty
 
Liczba odwiedzin : 240
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kapelan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2015-01-07 11:56:46
Czas publikacji: 2015-01-07 11:56:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak