Ogłoszenie 20 

 

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe  prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskieg  do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

AKTUALIZACJA 13 CZERWCA 2016

 

 

Dnia 30 maja 2016 r. odbyło się ostatnie posiedzenie komisja wyborczej w składzie:

Przewodnicząca Komisji- Marta Wojnicz- przedstawiciel organizacji rekomendowany przez Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych

  1. Sekretarz Komisji - Magdalena Witkowska - inspektor w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej;
  2. Członek Komisji -  Andrzej Kowalczys - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;

           

Lista kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działąlności Pożytku Publicznego kadencji 2016-2019, którzy zostana zarekomendowani Panu Marszałkowi przez komisję w załączeniu w treści protokołu.

 

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Głosowanie rozpoczyna się w dniu 9 maja 2016 r., a ostateczny jego termin upływa z dniem 24 maja 2016 r. (włącznie). 

 

 

Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata
na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”
(dostępny w plikach do pobrania) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45,
z dopiskiem „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

1) imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji
w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie z wzorem określonym w plikach do pobrania

2) oświadczenia kandydata, zgodnie z wzorem określonym w plikach do pobrania

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 29 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji udziela: Magdalena Witkowska, Dariusz Gliński, tel. (58) 32 68 897, email: m.witkowska@pomorskie.eu, d.glinski@pomorskie.eu

 

Załączniki

Zarządzenie Marszałka Województwa Pomorskiego

Data: 2016-06-13 11:38:41 Rozmiar: 234.81k Format: .pdf Pobierz

protokół komisji wyborczej nr 2.pdf

Data: 2016-05-30 11:59:55 Rozmiar: 1.04M Format: .pdf Pobierz

Zaproszenie do glosowania - 9 maja 2016

Data: 2016-05-09 14:34:38 Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

kandydaci obszar 1.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 118.07k Format: .pdf Pobierz

kandydaci obszar 2.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 149.4k Format: .pdf Pobierz

kandydaci obszar 3.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 179.54k Format: .pdf Pobierz

kandydaci obszar 4.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 135.72k Format: .pdf Pobierz

kandydaci obszar 5.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 141.13k Format: .pdf Pobierz

kandydaci obszar 6.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 136.72k Format: .pdf Pobierz

kandydaci obszar 7.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 169.04k Format: .pdf Pobierz

kandydaci obszar 8.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 138.2k Format: .pdf Pobierz

kandydaci obszar 9.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 118.57k Format: .pdf Pobierz

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów.pdf

Data: 2016-04-20 09:25:48 Rozmiar: 213.08k Format: .pdf Pobierz

kandydaci odrzuceni.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 783.07k Format: .pdf Pobierz

lista kandydatów oba obszary.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 474.23k Format: .pdf Pobierz

lista zbiorowa kandydatów.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 359.47k Format: .pdf Pobierz

Zał. 4 do Trybu - Karta do głosowania na członka Rady 2 - 9 maja 2016.doc

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

protokól z posiedzenia komisji 4.05.2016.pdf

Data: 2016-05-09 14:29:27 Rozmiar: 191.89k Format: .pdf Pobierz

Tryb powołania Rady 2016.pdf

Data: 2016-04-20 10:27:07 Rozmiar: 3.76M Format: .pdf Pobierz

zał. 1 do Trybu_ Karta_zgloszenia_kandydata.doc

Data: 2016-04-20 09:23:49 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

Zal. 2 do Trybu_Wzor_oswiadczenia_kandydata.doc

Data: 2016-04-20 09:23:49 Rozmiar: 30k Format: .doc Pobierz

Zal. 3do Trybu_Imienna_rekomendacja.doc

Data: 2016-04-20 09:23:49 Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz

Zał. 4 do Trybu_Karta do głosowania na członka Rady.doc

Data: 2016-04-20 09:23:49 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 536
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Witkowska
Czas wytworzenia: 2016-04-20 09:20:50
Czas publikacji: 2016-06-13 11:37:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak