Biuro Współpracy Zagranicznej 

 
 

Kierownik Biura
Krystyna Wróblewska
e-mail:k.wroblewska@pomorskie.eu

Adres:

ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Zadania:

  1. realizuje priorytety współpracy międzynarodowej województwa oraz sporządza sprawozdania o osiągniętych efektach;
  2. przygotowuje projekty porozumień współpracy międzynarodowej oraz odpowiada za ich realizację;
  3. koordynuje współpracę z regionami partnerskimi za granicą;
  4. współpracuje z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi regiony oraz realizuje zadania wynikające z członkostwa województwa w tych organizacjach;
  5. współpracuje z innymi województwami w sprawach określonych priorytetami współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej;
  6. koordynuje służbowe delegacje zagraniczne pracowników urzędu.
 
Liczba odwiedzin : 2619
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-05-09 14:44:59
Czas publikacji: 2019-02-15 12:53:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak