Data ogłoszenia przetargu: 2016-10-25

Termin składania ofert: 2016-11-02, godzina: 9:30

Numer zamówienia: 47/16

Treść zamówienia:

Postępowanie  prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: sukcesywne świadczenie usług cateringowych

Uwagi:

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2016-10-25 12:23:35 Rozmiar: 431.61k Format: .pdf Pobierz

załączniki w wersji edytowalnej.doc

Data: 2016-10-25 12:23:35 Rozmiar: 260.5k Format: .doc Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2016-11-02 13:09:29 Rozmiar: 357.28k Format: .pdf Pobierz

Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2016-12-07 15:20:01 Rozmiar: 147.44k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 369
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Grzywacz
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Elwart
Czas wytworzenia: 2016-10-25 10:53:28
Czas publikacji: 2016-12-07 15:19:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak