Data ogłoszenia przetargu: 2016-10-25

Termin składania ofert: 2016-11-02, godzina: 11:00

Numer zamówienia: 48/16

Treść zamówienia:

Postępowanie  prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: świadczenie usług OCHRONY OSÓB I MIENIA

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2016-10-25 12:30:04 Rozmiar: 309.94k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 3_wesja edytowanla.docx

Data: 2016-10-25 12:30:04 Rozmiar: 58.72k Format: .docx Pobierz

zał. nr 4_wersja edytowalna.docx

Data: 2016-10-25 12:30:04 Rozmiar: 57.2k Format: .docx Pobierz

zał. nr 5_wersja edytowalna.docx

Data: 2016-10-25 12:30:04 Rozmiar: 57.09k Format: .docx Pobierz

odpowiedzi na pytania.pdf

Data: 2016-10-27 15:17:06 Rozmiar: 1.11M Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi na pytania 2.pdf

Data: 2016-10-28 12:46:36 Rozmiar: 348.48k Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2016-11-02 14:30:34 Rozmiar: 799.78k Format: .pdf Pobierz

informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2016-12-28 11:42:07 Rozmiar: 132.13k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 532
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Siemaszko
Czas wytworzenia: 2016-10-25 12:28:17
Czas publikacji: 2016-12-28 11:41:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak