Data ogłoszenia przetargu: 2016-12-28

Termin składania ofert: 2017-01-04, godzina: 9:00

Numer zamówienia: 56/16

Treść zamówienia:

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp,  o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: Obsługa Prawna

Uwagi:

Załączniki

ogloszenie o zamowieniu_obsluga prawna.pdf

Data: 2016-12-28 14:47:01 Rozmiar: 10.24M Format: .pdf Pobierz

zalaczniki 3,4,5, 6 w werski edytowalnej.doc

Data: 2016-12-28 14:47:01 Rozmiar: 270.5k Format: .doc Pobierz

informacja dotycząca ogloszenia o zamowieniu.pdf

Data: 2016-12-29 11:45:21 Rozmiar: 141.97k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-01-04 12:20:49 Rozmiar: 299.65k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2017-01-16 13:50:41 Rozmiar: 414.45k Format: .pdf Pobierz

informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2017-02-07 15:20:29 Rozmiar: 155.96k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 531
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Jeryś
Czas wytworzenia: 2016-12-28 14:44:10
Czas publikacji: 2017-02-07 15:20:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak