Data ogłoszenia przetargu: 2016-12-30

Termin składania ofert: 2017-01-17, godzina: 10:00

Numer zamówienia: 54/16

Treść zamówienia:

Postępowanie  prowadzone  na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp, o wartości powyżej  750 000 euro pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów księgowości komputerowej z elementami kadr i płac dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu 2016 S 252-464876.pdf

Data: 2016-12-30 12:10:20 Rozmiar: 1.89M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu- Instrukcja dla wykonawców.pdf

Data: 2016-12-30 12:10:20 Rozmiar: 573.42k Format: .pdf Pobierz

AKTUALNE załączniki w wersji edytowalnej (poprawiony załącznik nr 5).doc

Data: 2017-01-03 14:53:34 Rozmiar: 382.5k Format: .doc Pobierz

NIEAKTUALNE - Załączniki w wersji edytowalnej

Data: 2017-01-03 14:54:17 Rozmiar: 444.5k Format: .doc Pobierz

pytania i odpowiedzi.pdf

Data: 2017-01-05 14:51:14 Rozmiar: 806.17k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-01-18 08:11:58 Rozmiar: 660.49k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze oferty- BIP.pdf

Data: 2017-02-07 14:40:44 Rozmiar: 2.74M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 644
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Elwart
Czas wytworzenia: 2016-12-30 12:08:30
Czas publikacji: 2017-02-07 14:40:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak