Data ogłoszenia przetargu: 2017-01-02

Termin składania ofert: 2017-01-19, godzina: 9:00

Numer zamówienia: 46/16

Treść zamówienia:

postępowanie na : zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu spawania różnymi metodami oraz kursu ręcznego cięcia palnikiem plazmowym dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

 

Uwagi:

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie  z art. 138g ustawy Pzp, o wartości powyżej  750 000 euro 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 19.01.2017

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu- instrukcja dla Wykonawcy.pdf

Data: 2017-01-02 08:53:16 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie w TED.pdf

Data: 2017-01-02 08:53:16 Rozmiar: 258.71k Format: .pdf Pobierz

załączniki w wersji edytowalnej.docx

Data: 2017-01-02 08:53:16 Rozmiar: 211.8k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data: 2017-01-13 12:57:29 Rozmiar: 67k Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedzi

Data: 2017-01-13 12:57:57 Rozmiar: 608.57k Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedzi.pdf

Data: 2017-01-16 15:04:18 Rozmiar: 287.16k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-01-20 13:55:06 Rozmiar: 590.72k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf

Data: 2017-02-21 13:12:04 Rozmiar: 1.9M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 788
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Szczęsny
Czas wytworzenia: 2017-01-02 08:49:49
Czas publikacji: 2017-02-21 13:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak