Data ogłoszenia przetargu: 2017-02-23

Termin składania ofert: 2017-03-08, godzina: 10:00

Numer zamówienia: 5/17

Treść zamówienia:

Postępowanie  prowadzone  na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie  z art. 138g ustawy Pzp, o wartości powyżej  750 000 euro pod nazwą:

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: barman i barista, dekorowanie potraw  z elementami carvingu – rzeźbienia w warzywach i owocach, dekorowanie artystyczne i okolicznościowe w piekarnictwie, kelner dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uwagi:

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu 217S 038-069258.pdf

Data: 2017-02-23 10:51:28 Rozmiar: 2.48M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu-Instrukcja dla wykonawców.pdf

Data: 2017-02-23 10:51:28 Rozmiar: 604.93k Format: .pdf Pobierz

załączniki w wersji edytowalnej.doc

Data: 2017-02-23 10:51:28 Rozmiar: 391k Format: .doc Pobierz

pytania i odpowiedzi.pdf

Data: 2017-03-01 11:43:00 Rozmiar: 490.82k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-03-09 08:21:02 Rozmiar: 700.77k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Data: 2017-03-30 12:16:38 Rozmiar: 1.58M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 399
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Elwart
Czas wytworzenia: 2017-02-23 10:48:00
Czas publikacji: 2017-03-30 12:16:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak