Data ogłoszenia przetargu: 2017-03-01

Termin składania ofert: 2017-03-16, godzina: 9:00

Numer zamówienia: 51/16

Treść zamówienia:

postępowanie na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego”, objętych pakietem nr 2 (8 budynków), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-03-01 14:32:58 Rozmiar: 5.94M Format: .pdf Pobierz

SIWZ

Data: 2017-03-01 15:32:44 Rozmiar: 1.87M Format: .pdf Pobierz

konserwator.zip

Data: 2017-03-01 14:25:49 Rozmiar: 497.89k Format: .zip Pobierz

Ochrona Srodowiska.zip

Data: 2017-03-01 14:25:49 Rozmiar: 17.51M Format: .zip Pobierz

PFU.zip

Data: 2017-03-01 14:25:49 Rozmiar: 14.91M Format: .zip Pobierz

Projekt gwarancji i nalezytego wykonania umowy PDF.pdf

Data: 2017-03-01 14:25:49 Rozmiar: 362.11k Format: .pdf Pobierz

orientacyjny przedmiar.pdf

Data: 2017-03-01 14:25:49 Rozmiar: 2.54M Format: .pdf Pobierz

opec-Dom Aktora.pdf

Data: 2017-03-01 14:25:49 Rozmiar: 4.66M Format: .pdf Pobierz

Inwentaryzacja - 01- Muzeum -Kaszubski Park Etnografinczy we Wdzydzach.zip

Data: 2017-03-01 14:27:38 Rozmiar: 59.37M Format: .zip Pobierz

Inwentaryzacja - 02 - Będomin.zip

Data: 2017-03-01 14:27:38 Rozmiar: 84.45M Format: .zip Pobierz

Inwentaryzacja - 03 - Pałac opatów.zip

Data: 2017-03-01 14:27:38 Rozmiar: 42.89M Format: .zip Pobierz

Inwentaryzacja - 04-Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej.zip

Data: 2017-03-01 14:27:38 Rozmiar: 33.03M Format: .zip Pobierz

Inwentaryzacja - 05 - Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.zip

Data: 2017-03-01 14:27:38 Rozmiar: 9.02M Format: .zip Pobierz

Inwentaryzacja - 06- Polska Filharmonia Bałtycka.zip

Data: 2017-03-01 14:27:38 Rozmiar: 13.19M Format: .zip Pobierz

Odpowiedź na pytania.pdf

Data: 2017-03-09 10:29:23 Rozmiar: 593.43k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 2

Data: 2017-03-10 14:58:42 Rozmiar: 1.35M Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-03-16 14:07:58 Rozmiar: 246.41k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyniku postepowania

Data: 2017-04-27 15:22:43 Rozmiar: 451.28k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 821
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jeryś Jolanta
Czas wytworzenia: 2017-03-01 14:20:38
Czas publikacji: 2017-04-27 15:20:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak