Data ogłoszenia przetargu: 2017-03-02

Termin składania ofert: 2017-03-10, godzina: 9:00

Numer zamówienia: 7/17

Treść zamówienia:

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych

 

Uwagi:

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-03-02 10:00:35 Rozmiar: 3.92M Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2017-03-02 10:00:36 Rozmiar: 425.83k Format: .pdf Pobierz

załączniki w wersji edytowalnej.docx

Data: 2017-03-02 10:00:36 Rozmiar: 177.49k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-03-10 12:16:30 Rozmiar: 231.01k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Data: 2017-03-30 12:00:18 Rozmiar: 418.72k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 317
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Elwart
Czas wytworzenia: 2017-03-02 09:58:13
Czas publikacji: 2017-03-30 11:59:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak