Data ogłoszenia przetargu: 2017-03-02

Termin składania ofert: 2017-03-15, godzina: 10:00

Numer zamówienia: 8/17

Treść zamówienia:

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp, o wartości powyżej 750 000 euro pod nazwą:
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: obsługa wózków jezdniowych, obsługa żurawi – HDS, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu UE.pdf

Data: 2017-03-02 10:05:55 Rozmiar: 86.25k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o zamówieniu wraz z załacznikami.pdf

Data: 2017-03-02 10:05:55 Rozmiar: 598.55k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o zamówieniu wraz z załacznikami wersja word.docx

Data: 2017-03-02 10:05:55 Rozmiar: 227.3k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-03-16 13:25:43 Rozmiar: 398.65k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Data: 2017-03-30 13:48:36 Rozmiar: 920.34k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 263
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Krzywicka
Czas wytworzenia: 2017-03-02 10:04:01
Czas publikacji: 2017-03-30 13:48:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak