Data ogłoszenia przetargu: 2017-03-03

Termin składania ofert: 2017-03-14, godzina: 10:00

Numer zamówienia: 10/17

Treść zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp, o wartości powyżej 750 000 euro pod nazwą:„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu 2017 S 044-080967.pdf

Data: 2017-03-03 09:25:25 Rozmiar: 183.79k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu Instrukcja dla Wykonawcy.pdf

Data: 2017-03-03 09:25:25 Rozmiar: 1.17M Format: .pdf Pobierz

załączniki w wersji edytowalnej.doc

Data: 2017-03-03 09:25:25 Rozmiar: 378k Format: .doc Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-03-14 13:51:28 Rozmiar: 624.48k Format: .pdf Pobierz

informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2017-03-27 10:13:19 Rozmiar: 463.27k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 235
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Siemaszko
Czas wytworzenia: 2017-03-03 09:22:10
Czas publikacji: 2017-03-27 10:13:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak