Data ogłoszenia przetargu: 2017-03-07

Termin składania ofert: 2017-03-16, godzina: 11:00

Numer zamówienia: 9/17

Treść zamówienia:

postępowanie na:opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10K dla wybranego obszaru województwa pomorskiego

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-03-07 12:03:55 Rozmiar: 330.39k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2017-03-07 12:03:55 Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ warunki techniczne.pdf

Data: 2017-03-07 12:03:55 Rozmiar: 2.49M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf

Data: 2017-03-07 12:03:55 Rozmiar: 451.37k Format: .pdf Pobierz

Załączniki w wersji edytowalnej.docx

Data: 2017-03-07 12:03:55 Rozmiar: 78.82k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-03-17 08:52:50 Rozmiar: 450.9k Format: .pdf Pobierz

Wzór oświadczenia o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2017-03-17 09:46:59 Rozmiar: 20.43k Format: .docx Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2017-03-28 11:28:39 Rozmiar: 253.51k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 782
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Kłos Sławomir
Czas wytworzenia: 2017-03-07 11:58:48
Czas publikacji: 2017-03-28 11:28:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak